Budgetbeheer

Voor wie kan budgetbeheer nuttig zijn?

Budgetbeheer, ook wel inkomensbeheer genoemd, kan nuttig zijn voor mensen die financieel lastig op eigen benen kunnen staan, het overzicht over de eigen financiën beginnen te verliezen, danwel graag een professional inhuren om hun financiën te beheren. Budgetbeheer kan schulden voorkomen en kan u of uw hulpverleners administratief ontlasten. Het kan problemen zoals het ontstaan van incassokosten of het verliezen van financieel overzicht voorkomen. Ook kan het helpen om een schuldhulpverleningstraject goed te doorlopen. 

Wat is budgetbeheer?

Bij budgetbeheer worden afspraken gemaakt tussen de cliënt en ons. Het is een vrijwillige overeenkomst, waarin we duidelijk vastleggen wat wij voor u gaan doen. Na aanmelding inventariseren we uw inkomsten en uitgaven. Aan de hand hiervan maken we een budgetplan, waarin alle vaste lasten zijn opgenomen. Samen met u kijken we ook wat u nodig hebt om van te leven en als dat mogelijk is waarvoor u wilt sparen. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën.

De inkomsten en vaste lasten worden vanaf de ‘beheer-rekening’ geregeld. Alle post en berichten over de financiën, zoals rekeningen, stuurt u aan ons door. Het afgesproken leefgeld wordt op vaste momenten op de ‘leefgeld-rekening’ overgemaakt. Op de beheerrekening reserveren we voor eenmalige en onvoorziene uitgaven.

De periode waarin wij budgetbeheer voor u doen bepaalt u zelf. Wij gaan uit van een overeenkomst die minimaal 1 jaar loopt.