Schulden

Is beschermingsbewind of budgetbeheer een oplossing voor schulden?
Als u schulden heeft zullen we eerst kijken of het mogelijk is een betalingsregeling met uw schuldeisers te treffen. Lukt het niet om een goede en haalbare betalingsregeling te treffen, dan is er sprake van een ‘problematische schuldsituatie’. We zullen dan in overleg met u een aanvraag schuldhulpverlening indienen bij de schuldhulpverlenende instantie in uw woonplaats. Waar nodig zullen we u ondersteunen in de contacten met deze instantie.

Beschermingsbewind is geen oplossing voor problematische schulden. Beschermingsbewind kan er wel aan bijdragen dat u voldoet aan de voorwaarden voor een minnelijke schuldsanering of WSNP. Beschermingsbewind kan u in de eerste plaats ondersteunen bij het voorkomen van (nieuwe) schulden. Door te werken met een goed budgetplan zorgt de bewindvoerder ervoor dat inkomsten en uitgaven beter in balans zijn. Daarbij zal de bewindvoerder ervoor zorgen dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Soms wordt beschermingsbewind als voorwaarde gesteld om voor een schuldhulpverleningstraject in aanmerking te komen.