Tarieven bewindvoering

Wat zijn de kosten voor beschermingsbewind?

De tarieven die we hanteren zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze tarieven zijn voor alle bewindvoerders gelijk. U hoeft dus geen tarieven te vergelijken. Soms lijken tarieven te verschillen maar dat heeft te maken met vermelding met en zonder btw. Wij vermelden de tarieven inclusief btw, zodat u weet waar u aan toe bent.

In de tarieven wordt onderscheid gemaakt in een- en meerpersoonshuishoudens en dossiers met en zonder schulden. Bij aanvang van het bewind worden eenmalige kosten berekend, omdat dan extra werkzaamheden moeten worden verricht.

Kosten die u ook zonder bewind had moeten maken blijven voor uw rekening, zoals kosten voor de bankrekening (pasjes), leges ed. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter zijn ook voor uw rekening. 

Wie betaalt de kosten?  

U betaalt de kosten voor bewindvoering zelf. Indien u een minimum inkomen (op of rond bijstandsniveau) heeft kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. De gemeente vergoedt dan de kosten voor beschermingsbewind. Als u daarvoor in aanmerking komt vragen wij bijzondere bijstand aan bij uw gemeente.

Onderstaande tarieven gelden voor 2024

(incl. btw):    

Eenmalige kosten  Kosten per maand
Zonder schulden
1 persoon € 751,41 € 133,10
2 personen € 901,45 € 159,52
Met schulden
1 persoon € 751,41 € 172,12
2 personen waarvan 1 met schulden € 901,45 € 183,11
2 personen, beiden met schulden € 901,45 € 206,51

Voor andere werkzaamheden brengen wij € 93,90 (incl. btw) per uur in rekening. Uiteraard wordt dit vooraf met u besproken.