Wie zijn wij?

Wij zijn Marlies Bol en Ida van Belle. We kennen elkaar al sinds 1996 uit de financiële wereld. Van huis uit zijn we jurist en bedrijfskundige. Beiden hebben we veel kennis van financiële zaken, kennen de weg in het woud aan wet- en regelgeving rond inkomen, belasting, toeslagen etc. en hebben ook kennis van zaken als het gaat om schulden. De afgelopen jaren zijn we ons gaan oriënteren op het terrein van beschermingsbewind en budgetbeheer, eerst als familie bewindvoerder en nu als professional. Juist omdat er zoveel behoefte is aan goede bewindvoerders. Want dat willen wij zijn!

Graag helpen we mensen die om verschillende redenen (tijdelijk) niet in staat zijn hun eigen financiële zaken te behartigen. Wij helpen u om uw financiën overzichtelijk te maken en proberen een stabiele basis te creëren voor een gezond financieel huishouden. Het streven is dat onze cliënten rust krijgen op het gebied van de financiën, omdat ze weten dat de financiële zaken goed worden verzorgd, de vaste lasten op tijd worden betaald, de administratie wordt bijgehouden, eventuele financiële aanvullingen worden aangevraagd en de belastingaangifte wordt gedaan.

Onze werkwijze is professioneel, laagdrempelig, met persoonlijke aandacht en vertrouwen als basis. We houden van duidelijke communicatie en heldere afspraken. Dat is belangrijk omdat u als cliënt handelingsbekwaam blijft. Voor onze cliënten zijn we duidelijk in wat mogelijk is. Dat is niet altijd de boodschap die u wilt horen, maar wel noodzakelijk om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.